Mga mapagkukunan

Tulungan kaming maibahagi ang water-wise na pamumuhay sa komunidad ninyo.

I-download ang mga libreng mapagkukunan sa ibaba para tulungan kaming ipalaganap ang salita.

Mga flyer

Makipag-ugnayan sa amin

Gusto mo ba ng Long Beach Water sa iyong susunod na kaganapan o kailangan ng mga naka-print na materyales? Makipag-ugnayan sa amin sa WA-PublicAffairs@liveh2olb.com.

Mga Mapagkukunan para sa mga Bata!

Hindi masyadong maaga para turuan ang mga bata sa papel na ginagampanan nating lahat sa pag-iingat ng ating mahalagang suplay ng tubig! Gumawa kami ng masayang pangkulay at aklat ng aktibidad na idinisenyo para sa mga bata nasa hanggang ika-3 baitang.

Tulungan ang Conservin’ Mervyn na makatipid ng tubig sa aming nakakatuwang interactive na laro!

Conservin' Mervyn game screenshot